BON100 | odbierz BON o wartości 100 zł
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "BON100"

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji "BON100"  jest firma P.P.H.U. MATTRA Polska Mariusz Podolski z siedzibą w Mysłakówko 22, 87-605 Tłuchowo, NIP: 4660312251

2. Promocja prowadzona jest w dniach od 07.11.2022 do 07.05.2023r. do godz. 23:59.

3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.mattrasklep.pl

4. Udział w promocji jest dobrowolny. 

 
Warunki i zasady udziału w promocji

1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z bonu o wartości 100 zł na zakup produktów w sklepie internetowym www.mattrasklep.pl. Aby otrzymać bon należy w okresie 6 miesięcy obowiązywania promocji dokonać minimum trzykrotnie zakupów w sklepie internetowym www.mattrasklep.pl za kwotę minimalną o wartości 300 zł. Każdy uczestnik promocji który dokona zakupów w sklpeie internetowym www.mattrasklep.pl minimum trzykrotnie za jednorazowe kwoty minimum 300 zł (łącznie 900 zł w okresie 6 miesięcy trwania promocji) otrzyma bon o wartości 100zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.mattrasklep.pl do wykorzystania od 8 maja 2023 roku do 31.12.2023 roku do godz. 23:59.
2. Bon zniżkowy o wartości 100 zł dotyczy wartości koszyka, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.
3. Rabat o wartości bonu naliczany jest automatycznie po dodaniu produktów do koszyka, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 
4. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji. W przypadku zwrotu towaru objętego niniejszą akcją promocyjną, nastąpi przeliczenie koszyka oraz odliczenie od zwrotu kwoty wynikającej z promocji.
5.  Nie łączy się z innymi bonami i kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie Internetowym.
6. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym oraz kuponami zniżkowymi.
7. Promocja nie dotyczy sklepów partnerskich (m.in. Allegro).
8. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
9. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
10. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.mattrasklep.pl.

 

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest P.P.H.U. MATTRA Polska Mariusz Podolski z siedzibą w Mysłakówko 22, 87-605 Tłuchowo.

2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.mattrasklep.pl, które są dostępne na https://mattrasklep.pl/polityka-prywatnosci

 

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mattrasklep.pl

 BON100

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl